बाळ गंगाधर सामंत (Bal Gangadhar Samant)

बाळ गंगाधर सामंत

सामंत, बाळ गंगाधर : (२७ मे १९२४–२० जानेवारी २००९). मराठी लेखक, विनोदकार व चरित्रकार. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे एका सुसंस्कृत ...
वसंत सबनीस (Vasant Sabnis)

वसंत सबनीस

सबनीस, वसंत : (६ डिसेंबर १९२३-१५ ऑक्टोबर २००२). मराठी विनोदकार आणि नाटककार. मूळ नाव रघुनाथ दामोदर सबनीस.जन्म सोलापूर येथे.पंढरपूरच्या लोकमान्य ...
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर (Shripad Krushna Kolhatkar)

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

कोल्हटकर, श्रीपाद कृष्ण : (२९ जून १८७१–१ जून १९३४). मराठी नाटककार, विनोदकार व वाङ्‍मयसमीक्षक. जन्म विदर्भातील बुलढाण्यास. अकोला, पुणे आणि ...