बोर मॅग्नेटाॅन (Bohr magneton)

बोर मॅग्नेटाॅन (Bohr magneton)

अणू आणि रेणूंमूळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनांच्या गतीमुळे निर्माण होते आणि त्यामुळे त्यांच्या चुंबकीय आघूर्णाचे (magnetic moment) मूल्य ...