अणू आणि रेणूंमूळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनांच्या गतीमुळे निर्माण होते आणि त्यामुळे त्यांच्या चुंबकीय आघूर्णाचे (magnetic moment) मूल्य सर्वसाधारण अनाधुनिक एककाहून बरेच लहान असते. त्यामुळे बोर मॅग्नेटॉन (\mu_B) हे एकक वापरले जाते. बोर मॅग्नेटॉनची व्याख्या खाली दिलेली आहे.

1 बोर मॅग्नेटॉन =  1\mu_B  = \frac{eh}{(4\pi m_e)}

येथे e, h, m_e  हे अनुक्रमे इलेक्ट्रॉनचा विद्युतभार, प्लांकचा स्थिरांक आणि इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान आहे. इलेक्ट्रॉन जर कोनीय संवेगाची (Angular momentum) पुंज संख्या 1 असलेल्या स्थितीत असेल तर त्याचे चुंबकीय आघूर्ण \mu_B  इतके असते.

S. I. एककात बोर मॅग्नेटॉनचे मूल्य

1\mu_B =  9.274 009 994 x 10^{-24} J/T

बोर मॅग्नेटाॅन हे नाव डॅनिश भौतिकतज्ञ नील्स बोर यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.

पहा : मॅग्नेटाॅन.

कळीचे शब्द : #न्यूक्लीय मॅग्नेटाॅन #मॅग्नेटाॅन

समीक्षक  : माधव राजवाडे