ज्येष्ठा नक्षत्र (Jyeshtha Asterism)

ज्येष्ठा नक्षत्र (Jyeshtha Asterism)

ज्येष्ठा नक्षत्र : नक्षत्र चक्रातील ज्येष्ठा हे 18 वे नक्षत्र आहे. अनुराधा नक्षत्राच्या खाली वृश्चिक राशीच्या विंचवाच्या धडामध्ये असलेले 3 ...
पूर्वाषाढा नक्षत्र (Purvashadha Asterism)

पूर्वाषाढा नक्षत्र (Purvashadha Asterism)

पूर्वाषाढा नक्षत्र : पूर्वाषाढा हे नक्षत्रचक्रातील २० वे नक्षत्र आहे. आयनिकवृत्ताच्या अंशात्मक विभागणीनुसार धनु राशीत ‘मूळ’ नक्षत्र, पूर्वाषाढा आणि उत्तराषाढाचा ...
मूळ नक्षत्र (Mool Asterism)

मूळ नक्षत्र (Mool Asterism)

मूळ नक्षत्र मूळ नक्षत्र हे नक्षत्रचक्रातील १९ वे नक्षत्र आहे. वृश्चिक राशीतील वृश्चिकाच्या (विंचवाच्या) शेपटातील नांगी म्हणजे मूळ नक्षत्र मानतात ...