थॅलॅसेमिया (Thalassemia)

थॅलॅसेमिया (Thalassemia)

थॅलॅसेमिया किंवा कूलीचा पांडुरोग (Cooley’s anemia) हा रक्तविकारांचा समूह आहे. अमेरिकेतील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी कारणासाठी सतत काम करणाऱ्या डॉ. थॉमस ...
हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग (Hemophilia)

हीमोफिलिया/रक्तस्रावी रोग (Hemophilia)

हीमोफिलिया सामान्य व्यक्तीच्या रक्तामध्ये रक्त गोठण्यासाठी आवश्यक बारा घटक असतात. या बारा घटकांपैकी घटक-VIII (आठ) हीमोफिलिया घटक X या लिंग ...