राग लक्षण (Raag Lakshana)

राग लक्षण (Raag Lakshana)

वैशिष्ट्यपूर्ण अशी भारतीय रागसंकल्पना, रागतत्त्वाचा जो पद्धतशीर विकास झाला त्यांतून निरनिराळ्या अवस्थांमधून परिवर्तित झाली आणि तिचे लक्ष्यस्वरूप निर्माण झाले. आजमितीला ...
रागनिर्मिती (Raagnirmiti)

रागनिर्मिती (Raagnirmiti)

एखाद्या विशिष्ट स्वरसमूहाला बीजरूप मानून स्वरांच्या विविध वर्णक्रियांनी त्या बीजाला फुलवायचे ही रागनिर्मितीची एक प्रक्रिया; तर विविध थाट-रचनांमधून रागाला आवश्यक ...
रागवर्गीकरण (Raag Distribution)

रागवर्गीकरण (Raag Distribution)

संगीतात रागतत्त्व निर्माण झाल्यावर त्या रागांचे पद्धतशीर वर्गीकरण करण्याचे प्रयत्न फार प्राचीन काळापासून झाल्याचे दिसून येतात. त्या रागांच्या वर्गीकरणाबाबत जे ...
रागविचार : इतिहास व स्वरूप (Raag Vichar : History and Structure)

रागविचार : इतिहास व स्वरूप (Raag Vichar : History and Structure)

भारतीय संगीतामध्ये रागसंकल्पना ही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या संकल्पनेमुळेच भारतीय संगीत इतर संगीतापासून वेगळे प्रतीत होते. रागसंकल्पना व्यापक अर्थाने रागविचारात ...
रागविचार : राग अभिव्यक्ती  (Raag Vichar : Raag Presentation)

रागविचार : राग अभिव्यक्ती  (Raag Vichar : Raag Presentation)

रागरचना व रागसंकल्पना हे भारतीय संगीताचे वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण असल्यामुळे हिंदुस्थानी व कर्नाटक या दोन्ही संगीतपद्धतींत रागरचना महत्त्वाची आहे. परंतु रागाच्या ...
रागविचार : रागसंकल्पना (Raag Vichar : Raag Sankalpana)

रागविचार : रागसंकल्पना (Raag Vichar : Raag Sankalpana)

भारतीय संगीतामध्ये रागसंकल्पना ही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या संकल्पनेमुळेच भारतीय संगीत इतर संगीतापासून वेगळे प्रतीत होते आणि म्हणूनच रागतत्त्व भारतीय ...
स्वरजति (Swarjati)

स्वरजति (Swarjati)

कर्नाटक ( दाक्षिणात्य ) संगीतातील रचनांचा एक प्रकार. या प्रकारातील संगीतरचना सर्वसाधारणपणे भक्ती, प्रेम, शौर्य इ. रसांवर आधारित असतात. विशेषतः ...