ब्यूर्गर रोग (Buerger’s disease/Thromboangiitis Obliterans)

ब्यूर्गर रोग

ब्यूर्गर रोग ब्यूर्गर रोग (घनाग्रदाहरक्तवाहिनीनाश) हा एक दुर्मीळ आजार असून त्यामध्ये हातापायांतील लहान व मध्यम आकाराच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या होऊन खंडयुक्त ...