बडिश मीन (Angler fish)

बडिश मीन

बडिश मीन(लोफियस पिस्केटोरियस) अस्थिमत्स्य वर्गाच्या लोफिइफॉर्मिस गणातील १८ कुलांमधील सागरी माशांना सामान्यपणे बडिश मीन म्हणतात. जगात सर्वत्र त्यांच्या सु. ३२० ...