पूल व पुलांचे प्रकार (Bridge and their types)

पूल व पुलांचे प्रकार (Bridge and their types)

रस्तामार्ग तसेच रूळमार्ग यांवर येणारे विविध अडथळे पार करण्यासाठी बांधलेली संरचना (Structure) म्हणजे पूल होय. नाले, ओढे, नद्या, दऱ्या, तलाव, ...
हिमालयातील वाहतूक (Transportation in Himalayas)

हिमालयातील वाहतूक (Transportation in Himalayas)

हिमालयाच्या उंच आणि ओबडधोबड पर्वतरांगा, खोल घळया, उंच शिखरे, खडकाळ कडे, बर्फाच्छादित प्रदेश, घनदाट अरण्ये इत्यादी घटक वाहतूकमार्गांच्या विकासातील प्रमुख ...