जॉर्जी अँटनोव्हिच गॅमॉव (Georgiy Antonovich Gamov)

जॉर्जी अँटनोव्हिच गॅमॉव

गॅमॉव, जॉर्जी अँटनोव्हिच : (४ मार्च, १९०४ ते १९ ऑगस्ट, १९६८) जॉर्ज अँटनोव्हिच गॅमॉव यांचा जन्म पूर्वीच्या रशियन साम्राज्यातील (सध्या दक्षिण-मध्य ...