अंकात्मक बहुमापक (Digital multimeter)

अंकात्मक बहुमापक

आ. १. अंकात्मक बहुमापक विद्युत उपकरणांची निर्मिती, वापर आणि दुरुस्ती करत असताना अनेक विद्युत राशींचे (विद्युत धारा, विद्युत दाब, रोधक, ...
संधारित्र (Capacitor)

संधारित्र

(विद्युत संग्राहक, विद्युत धारित्र). विद्युत उर्जा साठविणारे उपकरण. यात दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक संवाहक पट्टांच्या संचांनी बनलेला एक घटक ...