मुद्रित सर्किट बोर्ड (Printed Circuit Board)

(प्रिंटेड सर्किट बोर्ड - पीसीबी; मुद्रित संकलित मंडल; PCB). पीसीबी हा एक बोर्ड असुन तो फायबर ग्लास किंवा पातळ थर असलेल्या सामग्रीपासुन तयार होतो. ट्रान्झिस्टर (Transistor), रोधक (Resistance) आणि एकात्मिक…

लॅपटॉप (Laptop)

लॅपटॉप हा एक प्रकारचा सूक्ष्म संगणक (मायक्रो कॉम्प्यूटर) आहे. या प्रकारच्या संगणकामध्ये डेस्कटॉप संगणकाची सर्व वैशिष्ट्ये आहेत. लॅपटॉपचा फायदा म्हणजे तो डेस्कटॉपच्या मानाने आकाराने लहान असतो आणि तो कुठेही सहज…

डेस्कटॉप संगणक (Desktop Computer)

डेस्कटॉप संगणक हा सर्वात सामान्य प्रकारचा सूक्ष्मसंगणक (मायक्रो कॉम्प्युटर; Microcomputer) आहे. संगणकास "डेस्कटॉप" म्हणून संबोधित केले जाते, जेव्हा तो संगणक टेबलावर ठेवला जातो. या प्रकारच्या संगणकास बाह्य स्वरूपात तीन घटक…