अब्जांश तंत्रज्ञान : त्वचारोग चिकित्सा (Nanotechnology : Dermatology)

अब्जांश तंत्रज्ञान : त्वचारोग चिकित्सा

त्वचा म्हणजे शरीरातील सर्व अवयवांचे संरक्षण करणारे एक अखंड आवरण आहे. त्वचेचा समावेश हा सार्वदेहिक ज्ञानेंद्रियांमध्ये केला जातो. सार्वदेहिक ज्ञानेंद्रियांत ...
अब्जांश तंत्रज्ञान : हृदयविकार  (Nanotechnology : Heart diseases)

अब्जांश तंत्रज्ञान : हृदयविकार

हृदयाच्या भोवताली असलेले रक्तवाहिन्यांचे जाळे शरीरातील हृदय हे अत्यंत महत्त्वाचे रक्ताभिसरण करणारे अवयव आहे. संपूर्ण शरीरभर रक्ताचे संचारण हृदयाद्वारे होते ...