बेज, थॉमस (Bayes, Thomas)

बेज, थॉमस

बेज, थॉमस :  ( दिनांक अज्ञात १७०१ ते १७ एप्रिल, १७६१)  थॉमस बेज यांचा जन्म बहुधा इंग्लंडच्या हर्टफोरशायर भागात झाला ...