दिएन-बिएन फूची लढाई (Battle of Dien-Bien Phu)

दिएन-बिएन फूची लढाई

हे उत्तर व्हिएटनाममधील एक रणक्षेत्र असून तिथे दि. १३ मार्च ते ८ मे १९५४ दरम्यान वसाहतवादी फ्रेंच सैन्य आणि आधुनिक ...