कार्य, शक्ति व ऊर्जा (Work, Power and Energy)

कार्य, शक्ति व ऊर्जा

कार्य ही एक अदिश राशी (Scalar quantity) असून त्याची एकके अर्ग (Erg), फूट-पौंड (Foot-Pound) व जूल (Joule) ही आहेत. शक्तीचे ...