उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : खंडकाचे मुख्य प्रकार (HV & EHV Switchgear : Types of Circuit Breakers)

उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : खंडकाचे मुख्य प्रकार

आ. १ खंडकाचे प्रकार चल व स्थिर भाग विद्युत विरोधक वातावरणासहित कुठल्या आवरणात बसवले आहेत, त्याप्रमाणे ठरवले जातात. हे भाग ...
उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : मंडल खंडक (HV & EHV Switchgear : Circuit Breaker)

उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : मंडल खंडक

मंडल खंडक उच्च व अतिउच्च दाबाच्या मंडलात अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करतो. मंडलातील विद्युत प्रवाहाचे नियंत्रण करणे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मंडळातील ...
उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : मंडल विभाजक  (HV & EHV Switchgear - Disconnector / Isolator)

उच्च व अतिउच्च दाबाकरिता उपयुक्त स्विचगिअर : मंडल विभाजक

उच्च व अतिउच्च दाबासाठी लागणारे स्विचगिअर हे दोन प्रकारचे असतात : (१) विद्युत मंडलात वीज प्रवाहित नसताना केवळ रोहित्र व ...
धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर – भाग - १ (Metal Enclosed Medium Voltage Indoor Switchgear, Part - 1)

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर – भाग – १

उत्पादन केंद्रापासून प्रत्यक्ष वापराच्या ठिकाणी विद्युत शक्ती तीन टप्प्यात वहन केली जाते. प्रथम उच्च व अतिउच्च दाबाने लांब पल्ल्यासाठी तिचे ...
धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर : भाग - २ (Metal Enclosed Medium Voltage Indoor Switchgear, Part – 2)

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर : भाग – २

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरीता अंतर्गेही स्विचगिअरचे कार्य, प्रकार, रचना इत्यादी मूलभूत माहिती भाग – १ विस्तारित केली आहे. या भागात ...
वातनिरोधक स्विचगिअर  (Gas Insulated Switchgear – GIS)

वातनिरोधक स्विचगिअर

स्विचगिअर क्षेत्रात स्विचगिअरची विश्वासार्हता वाढवणे, त्याचे आकारमान कमी करणे, आयुर्मान वाढवणे आणि शक्य तितकी कमी देखभालीची आवश्यकता असणे यासाठी सतत ...
स्विचगिअर : संकल्पना (Switchgear : Definition & Basics)

स्विचगिअर : संकल्पना

विद्युत वहन तीन टप्प्यांत केले जाते. पहिले दोन विद्युत वहन टप्पे उच्च व मध्यम दाबाचे असून त्यांना विद्युत पारेषण (Power ...