अध्यक्षांचे नाव कालावधी फोटो
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी १९ नोव्हेंबर १९६० ते २७ मे १९९४
प्रा. मेघश्याम पुंडलीक रेगे ०४ जून १९९४ ते २८ डिसेंबर, २०००
प्रा. रावसाहेब ग. जाधव १६ जानेवारी २००१ ते १० फेब्रुवारी २००३
डॉ. श्रीकांत जिचकार २१ जुलै २००३ ते ०२ जून २००४
डॉ. विजया वाड ०९ डिसेंबर २००५ ते ०८ डिसेंबर २००८

०९ जून २००९ ते ३० जून २०१५

श्री. दिलीप करंबेळकर १० ऑगस्ट २०१५ पासून २ जानेवारी २०२०
डॉ. श्रीधर तथा राजा दीक्षित ०१ जून २०२१ पासून