केन्स, जॉन नेव्हिल (John Neville Keynes)

केन्स, जॉन नेव्हिल (John Neville Keynes) : ( ३१ ऑगस्ट १८५२ – १५ नोव्हेंबर १९४९ ). प्रसिद्ध ब्रिटिश तर्कशास्त्रज्ञ, अर्थतशास्त्रज्ञ आणि जगप्रसिद्ध अर्थतशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांचे ते वडील. त्यांचा…