आंतरजालकाच्या वस्तू (Internet of Thing)

आंतरजालकाच्या वस्तू

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी). या अशा भौतिक वस्तू (किंवा अशा वस्तूंचा गट) आहेत, ज्या संवेदक, प्रक्रिया क्षमता, सॉफ्टवेअर आणि इतर ...
सामाजिक अभियांत्रिकी, संगणकीय (Social Engineering)

सामाजिक अभियांत्रिकी, संगणकीय

संगणकीय अ-तांत्रिक प्रक्रियेचा वापर करून, लोकांना मानसशास्त्रीय पद्धतीने हाताळून त्यांची अत्यंत गोपनीय माहिती विविध प्रक्रियेद्वारे प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेला संगणकीय सामाजिक ...
संगणक विषाणू (Computer Virus)

संगणक विषाणू

संगणक विषाणू ही संगणकची कार्यप्रणाली पूर्णपणे संगणक आज्ञावलीवर (programme) आधारित असते. विविध कार्य करण्यासाठी विशेष आज्ञावल्या प्रयोगात आणल्या जातात, जर ...
फ्लोचार्ट (Flowchart) 

फ्लोचार्ट

(प्रवाहआलेख; प्रवाहआलेखन). एक प्रकारचा आराखडा आहे, अल्गॉरिदमच्या (Algorithm; रीती) साहाय्याने संगणकीय कार्यप्रवाह (workflow) किंवा प्रक्रिया (process) दाखविता येतो. फ्लोचार्ट विविध ...
पामटॉप (Palmtop)

पामटॉप

संगणकाचा एक प्रकार. पामटॉप संगणक हा एक वैयक्तिक संगणक किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे. ज्यामध्ये संगणकासारखे अनेक वैशिष्ट्ये असतात आणि तो ...