आयुर्वेदिक भस्मे : प्राचीन काळातील अब्जांश औषधे  (Ayurvedic Bhasmas : Nano medicine of ancient times)

आयुर्वेदिक भस्मे : प्राचीन काळातील अब्जांश औषधे

आधुनिक शास्त्रामध्ये आयुर्वेदिक भस्मे ही अब्जांश कणनिर्मित औषधे असल्याचे मानले जाते. अब्जांश तंत्रज्ञान या ज्ञानशाखेचा उदय आणि विकास जरी मुख्यत्वे ...
अब्जांश तंत्रज्ञान आणि प्रतिजैविके  (Nanotechnology in Antibiotics)

अब्जांश तंत्रज्ञान आणि प्रतिजैविके

सूक्ष्मजीवांपासून मिळणाऱ्या व अत्यल्प प्रमाणात असतानाही इतर सूक्ष्मजीवांची वाढ रोखू शकणाऱ्या किंवा त्यांना मारक ठरणाऱ्या रासायनिक पदार्थांना ‘प्रतिजैव प्रदार्थ’ किंवा ...