अब्जांश तंत्रज्ञान आणि प्रतिजैविके  (Nanotechnology in Antibiotics)

अब्जांश तंत्रज्ञान आणि प्रतिजैविके

सूक्ष्मजीवांपासून मिळणाऱ्या व अत्यल्प प्रमाणात असतानाही इतर सूक्ष्मजीवांची वाढ रोखू शकणाऱ्या किंवा त्यांना मारक ठरणाऱ्या रासायनिक पदार्थांना ‘प्रतिजैव प्रदार्थ’ किंवा ...