भूशास्त्रीय नकाशा (Geologic map)

भूशास्त्रीय नकाशा

भौगोलिक नकाशा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर किंवा त्याच्या जवळ असणाऱ्या सामग्रीचे वितरण दर्शवितो. खडक प्रकार किंवा असंघटित साहित्य सामान्यतः नकाशामध्ये गटबद्ध केले ...
अंतःस्थापित सॉफ्टवेअर (Embedded Software)

अंतःस्थापित सॉफ्टवेअर

(अंत:स्थापित आज्ञांकन). संगणक सॉफ्टवेअर. हे प्रामुख्याने अंत:स्थापित प्रणालीमधील मशीन किंवा उपकरण यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता तयार केलेली आज्ञावली आहे. ती वैशिष्ट्यपूर्ण ...
मोबाइल उपकरणे (Mobile Devices)

मोबाइल उपकरणे

(संगणकीय उपकरणे). हे एक लहान संगणक असून ते हातात ठेवण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी पुरेसा असा लहान संगणक आहे. मोबाइल उपकरण म्हणजे ...