वस्तुमान आणि ऊर्जा यांची अक्षय्यता (Mass and Energy Conservation)

[latexpage] वस्तुमानाची निर्मीती शून्यातून होऊ शकत नाही अथवा त्याचा नाशही होऊ शकत नाही. अधिक अचूकपणे म्हणायचे झाले, तर कोणत्याही प्रणालीतील एकूण वस्तुमान सर्व रूपातरणांनंतर  कायम राहते. त्याचप्रमाणे ऊर्जाही शून्यातून निर्माण…

उतरण (Inclined Plane)

[latexpage] (नत प्रतल). यांत्रिक लाभ (कमी बल लावून जास्त वजन उचलले जाणे) देणारे हे एक सोपे साधन आहे. याचा उपयोग विशेषतः घरंगळत जाणाऱ्या पिंपासारख्या वस्तू मालगाडीच्या वाघीणीतून किंवा तत्सम वाहनातून…