नागफणा (Spathiphyllum)

नागफणा

आकर्षक व घरेलू बागेत (Indoor), तसेच संपूर्ण सावली अथवा उन – सावलीत वाढणारे फुलझाड. यास पीस लिली (Peace lily) असेही ...
गेझनिया (Gazania)

गेझनिया

गेझनिया : (लॅ. गेझनिया स्प्लेंडेन्स; कुल –  कंपॉझिटी). एक सुंदर फुलझाड. याच्या ४० प्रजाती असून उगमस्थान दक्षिण आफ्रिका आहे. हे ...
सदाफुली (Vinca rosea)

सदाफुली

ॲपोसायनेसी कुलातील अत्यंत काटक फुलझाड. भारतात ते नैसर्गिकपणे सर्वत्र वाढते. याच्या ७ प्रजाती आहेत. रोझिया, मेजर व मायनर या प्रजातींची ...
कॉसमॉस (Cosmos bipinnatus)

कॉसमॉस

कंपॉझिटी कुलातील सहज उगवणारे हंगामी फुलझाड. याच्या २५ जाती असून मूलस्थान मेक्सिको येथे आहे. यास अत्यंत कमी कालावधीत फुले येतात. मध्य भारताच्या ...
अँटिऱ्हा‍यनम (Snapdragon / Antirrhinum)

अँटिऱ्हा‍यनम

अँटिऱ्हा‍यनम : (इं. स्‍नॅपड्रॅगॉन; लॅ.अँटिऱ्हा‍यनम मॅजुस, कुल – स्क्रोफ्यूलॅरिएसी). हे हंगामी / बहुवर्षायू फुलझाड आहे. फुले सुंदर, आकर्षक आणि मोहक ...