झीब्रा (Zebra)

झीब्रा

स्तनी वर्गातील विषमखुरी गणाच्या ईक्विडी कुलातील एक प्राणी. गाढव व घोडा हे देखील याच कुलातील असून हे सगळे ईक्वस प्रजातीचे ...
अँफिऑक्सस (Amphioxus / Lancelet)

अँफिऑक्सस

रज्जुमान (Chordata) संघातील ज्या प्राण्यांच्या डोक्याकडील भागात मेरूरज्जू असतो, त्याचा सेफॅलोकॉर्डेटा उपसंघ बनवला आहे. या उपसंघात अँफिऑक्सस या प्राण्याचा समावेश ...
वॉल्टर मंक (Walter Munk)

वॉल्टर मंक

मंक, वॉल्टर : ( १९ ऑक्टोबर १९१७ – ८ फेब्रुवारी २०१९ ) वॉल्टर मंक संशोधन उपकरणासह वॉल्टर मंक यांचा जन्म ऑस्ट्रियातील ...
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography -NIO)

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

            राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, कोची. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान : (स्थापना: १ जानेवारी १९६६) वैज्ञानिक ...
राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्र (National Centre for Antarctic and Ocean Research- NCAOR)

राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्र

राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्र : (स्थापना – १९९८) अंटार्क्टिका अभ्यास केंद्र या नावाने स्थापना झालेल्या केंद्राचे नाव २००५ ...
कीटक (Insect)

कीटक

विविध कीटक अपृष्ठवंशी विभागातील संधिपाद (आथ्रोपोडा) संघाच्या एका वर्गातील प्राणी. या वर्गाला कीटक वर्ग (इन्सेक्टा) म्हणतात. प्राणिसृष्टीत एकूण सु. १० ...
गिबन (Gibbon)

गिबन

गिबन या मानवसदृश कपीचा समावेश स्तनी वर्गाच्या नरवानर गणातील हायलोबेटिडी कुलात होतो. हा प्राणी म्यानमार, मलेशिया, बांगला देश, जावा, सुमात्रा, ...