क्लार्क लेनर्ड हल (Clark Leonard Hull)

क्लार्क लेनर्ड हल

हल, क्लार्क लेनर्ड : (२४ मे १८८४–१० मे १९५२). अमेरिकन नववर्तनवादी मानसशास्त्रज्ञ. अक्रॉन, न्यूयॉर्क येथे त्याचा जन्म झाला. तरुणवयातच पोलिओचा ...
जेरोम ब्रुनर (Jerome Bruner)

जेरोम ब्रुनर

ब्रुनर, जेरोम  (Bruner, Jerome) : (१ ऑक्टोबर १९१५ ते ५ जून २०१६). प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षणशास्त्रज्ञ व मानसशास्त्रज्ञ. जेरोम यांचा जन्म ...