झोरावर चंद बक्षी (Zorawar Chand Bakshi)

झोरावर चंद बक्षी (Zorawar Chand Bakshi)

बक्षी, झोरावर चंद : (२१ ऑक्टोबर १९२१—२४ मे २०१८). भारतीय भूसेनेतील एक धाडसी, शूर सैनिक आणि महावीरचक्र या लष्करी पदकाचे ...
प्रेमिंद्र सिंग भगत (Premindra Singh Bhagat)

प्रेमिंद्र सिंग भगत (Premindra Singh Bhagat)

भगत, प्रेमिंद्र सिंग : (१४ ऑक्टोबर १९१८—२३ मे १९७५). दुसऱ्या महायुद्धात व्हिक्टोरिया क्रॉसने सन्मानित केले गेलेले पहिले भारतीय लष्करी अधिकारी ...
सगत सिंग (Sagat Singh)

सगत सिंग (Sagat Singh)

सिंग, सगत : (१४ जुलै १९१९—२६ सप्टेंबर २००१). भारतीय सैन्यातील एक अतिशय बुद्धिमान आणि साहसी सेनाधिकारी. त्यांचा जन्म राजस्थानातील चुरू ...