सगत सिंग (Sagat Singh)

सगत सिंग

सिंग, सगत : (१४ जुलै १९१९—२६ सप्टेंबर २००१). भारतीय सैन्यातील एक अतिशय बुद्धिमान आणि साहसी सेनाधिकारी. त्यांचा जन्म राजस्थानातील चुरू ...
झोरावर चंद बक्षी (Zorawar Chand Bakshi)

झोरावर चंद बक्षी

बक्षी, झोरावर चंद : (२१ ऑक्टोबर १९२१—२४ मे २०१८). भारतीय भूसेनेतील एक धाडसी, शूर सैनिक आणि महावीरचक्र या लष्करी पदकाचे ...
नदीमय प्रदेशातील युद्धपद्धती (Operations in Riverine Terrain)

नदीमय प्रदेशातील युद्धपद्धती

भूभागाचे वैशिष्ट्य : ज्या भूभागात एक किंवा अधिक नद्या, कालवे, पाणीपुरवठ्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी खोदलेले पाटबंधारे, त्यांच्या दोन्ही बाजूंस असलेले बांध, ...
जंगलमय प्रदेशातील युद्धपद्धती (Battlefield in Wilderness)

जंगलमय प्रदेशातील युद्धपद्धती

पार्श्वभूमी : वेगवेगळ्या भूभागांवर अवलंबिली जाणारी युद्धपद्धती त्या भूभागाच्या ठेवणीनुसार बदलते. उदाहरणार्थ, डोंगराळ प्रदेश, बर्फाळ प्रदेश, वाळवंटी प्रदेश किंवा सखल ...
वाळवंटी प्रदेशातील युद्धपद्धती (Desert Warfare)

वाळवंटी प्रदेशातील युद्धपद्धती

भूभागाचे वैशिष्ट्य : डावपेच (Tactics) आणि पुरवठाव्यवस्था (Logistics) या दोन्हींवर भूमितलाच्या स्वरूपाचा गहन परिणाम होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांतील युद्धपद्धती तेथील ...