खाडी (Creek, Channel etc.)

खाडी (Creek, Channel etc.)

समुद्राच्या किनाऱ्यापासून आत शिरलेला चिंचोळा फाटा वा भाग म्हणजे खाडी होय. किनाऱ्यावरील सखल भाग खचून किंवा समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे ...
मेक्सिकोचे आखात (Gulf of Mexico)

मेक्सिकोचे आखात (Gulf of Mexico)

उत्तर अमेरिका खंडाच्या आग्नेय भागातील आखात. मेक्सिकोचे आखात हा महासागरी द्रोणीचा एक भाग असून तो अटलांटिक महासागराचा सीमावर्ती समुद्र आहे ...