खगोलशास्त्रीय अंतरमापनाची एकके (Astronomical Units)

खगोलशास्त्रीय अंतरमापनाची एकके (Astronomical Units)

ग्रह आणि ताऱ्यांची अंतरे मोजण्यासाठी खगोलशास्त्रात मीटर अथवा इतर साधित एकके न वापरता खगोलशास्त्रीय एकक (ख.ए. ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनिट; Astronomical unit, ...
न्यूक्लीय मॅग्नेटाॅन (Nuclear Magneton)

न्यूक्लीय मॅग्नेटाॅन (Nuclear Magneton)

अणुकेंद्रांच्या आणि इतर कणांच्या चुंबकीय आघूर्णाचे (magnetic moment) मूल्य अनाधुनिक चुंबकीय आघूर्णाच्या एककाच्या मूल्याहून बरेच कमी असते. त्यामुळे त्यांसाठी न्यूक्लीय ...
बोर मॅग्नेटाॅन (Bohr magneton)

बोर मॅग्नेटाॅन (Bohr magneton)

अणू आणि रेणूंमूळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनांच्या गतीमुळे निर्माण होते आणि त्यामुळे त्यांच्या चुंबकीय आघूर्णाचे (magnetic moment) मूल्य ...
मीटर (Metre)

मीटर (Metre)

मीटर (m) हे दोन स्थानांमधील अंतर मोजण्याचे मेट्रिक पद्धतीतील मुख्य एकक आहे. सामान्यपणे विज्ञानाच्या विविध शाखांमधील कामकाजात मीटर या एककाचा ...