एरिना (Erinna)

एरिना (Erinna)

एरिना : प्राचीन ग्रीक कवयित्री आणि संगीतकार. ग्रीकमधील रोड्झजवळच्या टीलॉस बेटावर ती राहत असे. युसीबिअस या ग्रीक साहित्य अभ्यासकाच्या मताप्रमाणे ...
येऑर्यिऑस सेफेरीस ( Yeoryios Sepheriades)

येऑर्यिऑस सेफेरीस ( Yeoryios Sepheriades)

सेफेरीस, येऑर्यिऑस : (१३ मार्च १९०० – २० सप्टेंबर १९७१). ग्रीक कवी आणि मुत्सद्दी. जॉर्ज सेफेरीस म्हणूनही तो उल्लेखिला जातो. जन्म ...
ॲपोलोनियस रोडियस (Apollonius of Rhodes)

ॲपोलोनियस रोडियस (Apollonius of Rhodes)

ॲपोलोनियस रोडियस : (जन्म.इ. स. पू. २९५). ग्रीक कवी आणि व्याकरणकर्ता आणि ग्रंथपाल. जन्म ग्रीसमधील शेड्स येथे.  लायब्ररी ऑफ ॲलेक्झांड्रिया ...