कल्याणी चालुक्यांची नाणी (Coins of the Kalyani Chalukyas)

कल्याणी चालुक्यांची नाणी

दक्षिण भारतातील एक प्रसिद्ध राजवंश (इ. स. दहावे शतक ते तेराव्या शतकाची सुरुवात). कर्नाटकातील कल्याणी (बसवकल्याण) ही त्यांची राजधानी. कल्याणी ...
वेंगी चालुक्यांची नाणी (Coins of the Vengi Chalukyas)

वेंगी चालुक्यांची नाणी

वेंगी चालुक्य घराणे ही मूळच्या बदामी चालुक्य राजवंशाची (सहावे ते आठवे शतक) शाखा. चालुक्य नृपती दुसरा पुलकेशी (इ. स.६१०–६४२) याचा भाऊ कुब्ज ...