भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद (CBCI)

भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद

भारतीय कॅथलिक बिशपांची परिषद (Catholic Bishops’ Conference of India) ही एक कायमस्वरूपी संघटना असून भारतातील सर्व कॅथलिक बिशप या संघटनेचे ...
व्हॅटिकन (Vatican)

व्हॅटिकन

पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान, ‘व्हॅटिकन पॅलेस’, व्हॅटिकन सिटी. रोमन कॅथलिक चर्चचे सर्वोच्च धर्मप्रमुख पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान व कार्यालय. येशू ...
संत जॉन पॉल, दुसरे (St. John Paul II)

संत जॉन पॉल, दुसरे

पॉल, संत जॉन दुसरे : (१८ मे १९२० — २ एप्रिल २००५). रोमचे बिशप आणि रोमन कॅथलिक चर्चचे प्रमुख (१९७८–२००५) ...
संत जॉन, तेविसावे (St. John XXIII)

संत जॉन, तेविसावे

जॉन पोप, तेविसावे : (२५ नोव्हेंबर १८८१ — ३ जून १९६३). सर्वांत लोकप्रिय पोपपैकी एक. त्यांचा जन्म इटलीतील सोतो एल ...