इजीअन कला (Aegean Art)

इजीअन कला (Aegean Art)

संगमरवरी पात्र, सिक्लाडिक कला इजीअन समुद्रातील बेटांमध्ये तसेच आसपासच्या प्रदेशात अश्मयुग (इ. स. पू. ७००० ते ३०००) व प्रागैतिहासिक कांस्य ...
ग्रीक कला : भौमितिक काळ (Greek Art : Geometric Period)

ग्रीक कला : भौमितिक काळ (Greek Art : Geometric Period)

मायसीनीअन संस्कृतीच्या शेवटापासून साधारण इ.स.पू. ११०० ते इ.स.पू. ७०० या प्रारंभिक प्राचीन ग्रीक संस्कृतीच्या उदयापर्यंतच्या काळाचा, तज्ञांनी या काळातील अजूनपर्यंत ...
ग्रीक कला (Greek Art)

ग्रीक कला (Greek Art)

प्राचीन ग्रीक कला-संस्कृती भूमध्य सागरातील ग्रीसची मुख्य भूमी आणि इजीअन समुद्रातील बेटांवर व आजूबाजूच्या भू बेटांवर उदयास आली. ही संस्कृती ...