शारीरिक ठेवण (Posture)

शारीरिक ठेवण

एखादी व्यक्ती उभी राहिल्यानंतर किंवा बसल्यानंतर त्याच्या किंवा तिच्या शरीराची जी अवस्था धारण करते, त्या शरीराच्या अवस्थेला शारीरिक ठेवण असे ...
शालेय आरोग्य सेवा परिचारिकेची भूमिका (Role of School Health Nurse)

शालेय आरोग्य सेवा परिचारिकेची भूमिका 

प्रस्तावना : शालेय आरोग्य सेवा हे सामाजिक आरोग्याचे महत्त्वाचे अंग आहे. सामजिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आरोग्य सेवा यांचे मार्फत ...