तोफखाना (Artillery)

तोफखाना (Artillery)

प्रगतीचा इतिहास : पूर्वी समोरासमोरील लढ्यात सैनिक हातघाईची शस्त्रे वापरीत असत. कालांतराने शत्रूवर दुरून मारा करण्याच्या कलेचा आणि अस्त्रांचा उदय ...
हवाई सुरक्षा तोफखाना (Air Defence Artillery)

हवाई सुरक्षा तोफखाना (Air Defence Artillery)

पार्श्वभूमी : पहिल्या महायुद्धानंतर लष्करी विमाने मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाली. ही विमाने टेहळणीसाठी, शत्रूच्या शहरांवर, सैन्यावर आणि सैन्याच्या शस्त्र आणि ...
Close Menu
Skip to content