मलमपट्टी प्रक्रिया व परिचर्या (Dressing Procedure and Nursing)

मलमपट्टी प्रक्रिया व परिचर्या

शरीरावर झालेली जखम भरून येण्यासाठी औषधियुक्त मलम, चूर्ण किंवा द्रावण (solution) वापरून जखमेवर आच्छादन करण्याच्या प्रक्रियेला मलमपट्टी प्रक्रिया असे म्हणतात ...
परिचर्या माहितीशास्त्र प्रतिकृती [Nursing Informatics Model]

शिक्षण, संशोधन आणि प्रशासन विज्ञान यांच्याद्वारे वैद्यकीय सराव प्रदान करण्यासाठी आरोग्यसेवा कशी वापरावी याचे वर्णन परिचर्या माहितीशास्त्र प्रतिकृतीद्वारे केले जाते ...
मानसिक आरोग्य व परिचर्या (Mental Health and Nursing)

मानसिक आरोग्य व परिचर्या

प्रस्तावना : व्यक्तीच्या आरोग्य या संकल्पनेमध्ये आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्याचाही समावेश होतो. तणावपूर्ण, स्पर्धात्मक व जलद जीवनशैली मधील प्राप्त परीस्थितीस आनंदाने, ...
परिचर्या क्षेत्रात संगणकाची उपयुक्तता (The Usefulness of Computer in Nursing field)

परिचर्या क्षेत्रात संगणकाची उपयुक्तता

संगणकाने प्रत्येक क्षेत्रावर प्रभाव टाकलेला आहे. उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, समाज सेवा, कायदा, कला, संगीत, चित्रकला, आरोग्यसेवा इ. सर्व ...