तंतुमय वनस्पती (Fibrous plant)

तंतुमय वनस्पती

तंतुमय वनस्पती (Fibrous plant) : पहा वनस्पतिजन्य तंतू ...
जराशास्त्र (Gerontology)

जराशास्त्र

जराशास्त्र (Gerontology) : पहा वार्धक्य ...
घोडामासा (Seahorse)

घोडामासा

घोडामासा : पहा सागरघोडा ...
आतडे (Intestine)

आतडे

आतडे : पाहा आंत्र ...
उभयचर वनस्पती (Bryophyta)

उभयचर वनस्पती

उभयचर वनस्पती : पाहा शेवाळी वनस्पती ...
आंत्रज्वर (Typhoid)

आंत्रज्वर

आंत्रज्वर : पहा विषमज्वर ...
नारळ (Coconut)

नारळ

नारळ (Coconut) : पहा माड ...
चिकाळ वनस्पती (Laticiferous plant)

चिकाळ वनस्पती

चिकाळ वनस्पती (Laticiferous plant) : पहा चीक ...
डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिइक आम्ल (डीएनए)

डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिइक आम्ल

डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिइक आम्ल (डीएनए) : पाहा न्यूक्लिइक आम्ले ...