फ्रीड्रिख व्हिल्हेल्म योझेफ फोन शेलिंग (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)

फ्रीड्रिख व्हिल्हेल्म योझेफ फोन शेलिंग

शेलिंग, फ्रीड्रिख व्हिल्हेल्म योझेफ फोन : (२७ जानेवारी १७७५—२० ऑगस्ट १८५४). विख्यात जर्मन तत्त्वज्ञ. जन्म जर्मनीतील लिऑनबर्ग येथे. त्याचे वडील ...
रॉबिन जार्ज कॉलिंगवुड (Robin George Collingwood)

रॉबिन जार्ज कॉलिंगवुड

कॉलिंगवुड, रॉबिन जार्ज : (२२ फेब्रुवारी १८८९—९ जानेवारी १९४३). ब्रिटिश तत्त्ववेत्ता आणि इतिहासकार. जन्म कॉनिस्टन (उत्तर लॅंकाशर) येथे. त्याचे शिक्षण ...
बेनीदेत्तो क्रोचे (Benedetto Croce)

बेनीदेत्तो क्रोचे

क्रोचे, बेनीदेत्तो : (२५ फेब्रुवारी १८६६—२० नोव्हेंबर १९५२). इटालियन समीक्षक, तत्त्वज्ञ व लेखक. त्याचा जन्म इटलीमधील आब्रुत्सी भागातील पेस्कासेरोली येथे झाला ...
एर्न्स्ट कासीरर (Ernst Cassirer)

एर्न्स्ट कासीरर

कासीरर, एर्न्स्ट : (२८ जुलै १८७४—१३ एप्रिल १९४५). नव-कांटमतवादी जर्मन तत्त्ववेत्ता. त्याचा जन्म ब्रेस्लौ ह्या गावी एका ज्यू व्यापारी कुटुंबात ...
रूडोल्फ क्रिस्टॉफ ऑइकेन (Rudolf Christoph Eucken)

रूडोल्फ क्रिस्टॉफ ऑइकेन

ऑइकेन, रूडोल्फ क्रिस्टॉफ : (५ जानेवारी १८४६ ‒ १५ सप्टेंबर १९२६). जर्मन तत्त्ववेत्ता. जन्म ऑरिश येथे. त्याचे शिक्षण गटिंगेन व ...