संकेश्वर (Peacock flower)

संकेश्वर

संकेश्वर (सीसॅल्पिनिया पल्चेरिमा): (१) झुडूप, (२) फुले, (३) शेंगा, (४) बिया. (पीकॉक फ्लॉवर). एक शिंबावंत व शोभिवंत फुलझाड. संकेश्वर ही ...
साबुदाणा (Sago)

साबुदाणा

साबुदाणा (मेट्रोझायलॉन सॅगो) : (१) वृक्ष, (२) फुलोरा, (३) फळे, (४) साबुदाणा. (सॅगो). एक पिष्टमय खाद्यपदार्थ. साबुदाणा हा पदार्थ पाम ...
वर्षावृक्ष (Rain tree)

वर्षावृक्ष

(रेन ट्री). भारतात सर्वपरिचित असलेला एक वृक्ष. वर्षावृक्ष ही वनस्पती फॅबेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव अल्बिझिया सॅमन किंवा सॅनानिया ...