व्ह्यूर्त्स अभिक्रिया (Wurtz reaction)

व्ह्यूर्त्स अभिक्रिया

अल्किल हॅलाइडाची डायएथिल ईथरच्या द्रावणामध्ये सोडियमाशी अभिक्रिया होऊन अल्केन तयार होतो, या अभिक्रियेला व्ह्यूर्त्स अभिक्रिया (वर्ट्झ विक्रिया) असे म्हणतात.‍ ही ...
सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह एंजिनिअर्स, एस.ए.ई. (Society of Automotive Engineers, SAE)

सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह एंजिनिअर्स, एस.ए.ई.

सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह एंजिनिअर्स, एस... : (स्थापना – सन १९०५, अमेरिका) सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनियर्स या संस्थेचे एस. ए. ई. हे ...
सुझूकी संयुग्मीकरण विक्रिया (Suzuki coupling reaction)

सुझूकी संयुग्मीकरण विक्रिया

कार्बनी संश्लेषणातील पॅलॅडियम उत्प्रेरकाद्वारे (Catalyst) संकर संयुग्मीकरण (Coupling) या तंत्राचा वापर करून कार्बनाधारित जटिल रेणू निर्माण करणे शक्य झाले. या ...
जागतिक मधुमेह दिवस  (World Diabetes Day)

जागतिक मधुमेह दिवस

मधुमेह या आजाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी १४ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक मधुमेह दिवस म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय मधुमेह प्राधिकरण ...
जागतिक संततिनियमन दिवस (World Contraception Day)

जागतिक संततिनियमन दिवस

कुटुंबनियोजनाच्या विविध पद्धतींबाबत जागरूकता निर्माण करणे या हेतूने २६ सप्टेंबर हा जागतिक संततिनियमन दिवस म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो. लैंगिक ...
जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day)

जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस

मानसिक स्वास्थ्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी  १० ऑक्टोबर हा दिवस जगभरामध्ये जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिवस म्हणून साजरा करतात. सामाजिक स्तर उंचावण्याकरिता मानसिक ...
जागतिक अस्थिसुषिरता दिवस (World Osteoporosis Day)

जागतिक अस्थिसुषिरता दिवस

अस्थिसुषिरता या आजाराचा प्रतिबंध, निदान आणि उपचार यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी २० ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक अस्थिसुषिरता दिवस म्हणून जगभरामध्ये साजरा ...
जागतिक हृदय दिवस (World Heart Day)

जागतिक हृदय दिवस

हृदयविकारासंबंधित जनजागृती करण्याचा दिवस म्हणून २९ सप्टेंबर हा दिवस दरवर्षी जगभरामध्ये साजरा करतात. या दिवसाला जागतिक हृदय दिवस असे संबोधतात ...