रॉबर्ट किड्स्टन (Robert Kidston)

रॉबर्ट किड्स्टन

किड्स्टन, रॉबर्ट (२९ जून १८५२ – १३ जुलै १९२४). स्कॉटिश पुरावनस्पतीजीववैज्ञानिक. डेव्होनियन कालखंडातील (सु. ४२ ते ३६.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) वनस्पतींच्या जीवाश्मांच्या ...
पिंपळ (Peepal tree)

पिंपळ

पिंपळ (फायकस रिलिजिओजा) : (१) वृक्ष, (२) फळांसहित फांदी, (३) पाने. पिंपळ हा पानझडी वृक्ष मोरेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय ...
पानफुटी (Life plant)

पानफुटी

पानफुटी (ब्रायोफायलम पिनॅटम): पाने पानफुटी ही क्रॅसुलेसी कुलातील बहुवर्षायू वनस्पती असून तिचे शास्त्रीय नाव ब्रायोफायलम पिनॅटम आहे. ती कलांचो पिनॅटा ...
पान (Leaf)

पान

सर्व संवहनी वनस्पतींचा एक महत्त्वाचा अवयव. पाने हिरव्या रंगाची असून खोडावर वाढतात आणि सहज दिसून येतात. पानांमधील हरितद्रव्य आणि पानांची ...
खाजकुइली (Cowhage)

खाजकुइली

खाजकुइली ही वर्षायू वेल फॅबेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव म्युक्युना प्रुरीएन्स अहे. उष्ण कटिबंधातील वनांमध्ये तसेच शेतांच्या कुंपणावर सामान्यत: वाढते. भारतात ...