ई-बँकिंग (E-Banking)

ई-बँकिंग

विद्युतीय साधनांच्या साह्याने करण्यात येणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना ई-बँकिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग असे म्हणतात. बँकेचा ग्राहक कोणत्याही स्थानावरून आंतरजालाच्या मदतीने त्यांच्या ...
मर्यादित दायित्व (Limited Liability)

मर्यादित दायित्व

मर्यादित दायित्व म्हणजे व्यावसायिक व्यक्तींचे असे आर्थिक दायित्व की, जे त्यांनी व्यवसायात गुंतविलेल्या रकमेइतके मर्यादित असते. मर्यादित दायित्व ही संकल्पना ...
असंघटित क्षेत्र (Unorganised Sector)

असंघटित क्षेत्र

खाजगी किंवा अत्यल्प कर्मचारी असलेल्या घरगुती व्यवसायांचे एक क्षेत्र. हे व्यवसाय क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते. या क्षेत्रात लघु ...
स्टॉलपर-सॅम्यूएल्सन प्रमेय (Stolper-Samuelson Theorem)

स्टॉलपर-सॅम्यूएल्सन प्रमेय

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात स्टॉलपर आणि सॅम्यूएल्सन यांनी मांडलेला एक महत्त्वाचा सिद्धांत. उत्पादन घटकांची उपलब्धता यावर आधारित हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांताचा निष्कर्ष स्टॉलपर-सॅम्यूएल्सन ...