काट्यावरची पोटं (Katyawarchi pot)

काट्यावरची पोटं : उत्तम बंडू तुपे यांचे आत्मकथन. १९८१ मध्ये प्रकाशित. सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील येणकुळ हे तुपे यांचे मूळ गाव मात्र त्यांचा जन्म बेलवंडीत झाला. बालपण अहमदनगर जिल्ह्यात गेले.…

बलुतं (Baluta)

बलुतं :  प्रसिद्ध दलित साहित्यिक दया पवार यांचे आत्मकथन. १९७८ साली प्रकाशित झाले आहे. दया पवार म्हणजेच दगडू मारुती पवार (१९३५ - १९९६). त्यांचा जन्म धामणगाव (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथे झाला.…

अक्करमाशी (Akkarmashi)

अक्करमाशी  : (१९८४). प्रसिद्ध दलित साहित्यिक शरणकुमार लिंबाळे यांचे आत्मकथन. 'रांडेचा पोर' आणि 'अस्पृश्य' म्हणून शरणकुमार लिंबाळे यांची झालेली उपेक्षा, फरफट या आत्मकथनात मांडलेली आहे. शरणकुमार लिंबाळे यांचा जन्म हणमगाव,…

मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे (Mukkam Post Dewache Gothane)

मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे : (१९७९). माधव गुणाजी कोंडविलकर यांचे दैनंदिनीवजा आत्मकथन. १९६९ ते १९७७ या कालखंडातील अनुभव त्यात मांडले आहेत. कोंडविलकर हे चांभार या अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या जातीत जन्माला…

आठवणींचे पक्षी (Athawaninche Pakshi)

आठवणींचे पक्षी : प्र. ई. सोनकांबळे यांचा आत्मकथनात्मक आठवणींचा लेखसंग्रह. दलित साहित्यातील एक महत्त्वाचे आत्मकथन म्हणून ते ओळखले जाते. जीवनातील खडतर जातवास्तवाचे अनुभव प्र. ई. सोनकांबळे यांनी या लेखसंग्रहातून मांडले…