स्काइप (Skype)

(सॉफ्टवेअर). इंटरनेटवरून संप्रेषण करणारे सॉफ्टवेअर. यामध्ये दृक् (video), श्राव्य (audio) आणि मजकूर-संदेश (message) तात्काळ पाठविण्याची क्षमता आहे. सुरुवातीला व्हॉइस ओव्हर-इंटरनेट प्रोटोकॉलचा (VoIP; व्हिओआयपी) वापर करण्यात स्काइप एक अग्रगण्य सॉफ्टवेअर होते.…

संगणकसाधित अभियांत्रिकी (Computer-aided Engineering)
प्लास्टिक विरुपणाचे त्रि-मितीय (3D) संरचनेचे अरेखीय स्थिर विश्लेषण.

संगणकसाधित अभियांत्रिकी (Computer-aided Engineering)

(CAE; सीएई). अंकीय संगणकाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेली - अभिकल्प आणि उत्पादन यांची - एकत्रित प्रणाली. औद्योगिक अभिकल्पाच्या कामात संगणकाचा वापर आणि त्या अभिकल्पाचा उत्पादन प्रक्रियेत वापर यांवर सीएई ही प्रणाली…