रूफस दानियल आयझाक्स रीडिंग (Rufus Daniel Isaacs, 1st Marquess of Reading Riding)

रूफस दानियल आयझाक्स रीडिंग

रीडिंग, रूफस दानियल आयझाक्स : (१० ऑक्टोबर १८६० — ३० डिसेंबर १९३५). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय (१९२१−२६) आणि ...
लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन रिपन (George Fredrick Samuel Robinson, 1st marquess of Ripon)

लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन रिपन

रिपन, लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक सॅम्युअल रॉबिन्सन  : (२४ ऑक्टोबर १८२७ — ९ जुलै १९०९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा उदारमतवादी व्हाइसरॉय (कार. १८८०-१८८४) ...
लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क मेयो (Richard Southwell Bourke, 6th Earl of Mayo)

लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क मेयो

मेयो, लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क :  (२१ फेब्रुवारी १८२२ – ८ फेब्रुवारी १८७२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय (कार ...
सर चार्ल्स मेटकाफ (Charles Metcalfe, 1st Baron Metcalfe)

सर चार्ल्स मेटकाफ

मेटकाफ, सर  चार्ल्स : (३० जानेवारी १७८५ — ५ सप्टेंबर १८४६). हिंदुस्थानातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा हंगामी गव्हर्नर जनरल. त्याचा ...
लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश बेंटिक (Lord William Bentinck)

लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश बेंटिक

बेंटिक, लॉर्ड विल्यम हेन्री कॅव्हेंडिश : (१४ सप्टेंबर १७७४ — १७ जून १८३९). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा पहिला गव्हर्नर जनरल (१८२७ — ...
लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग नॉर्थब्रुक (Thomas George Baring, 1st Earl of Northbrook)

लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग नॉर्थब्रुक

नॉर्थब्रुक, लॉर्ड टॉमस जॉर्ज बेअरिंग : (२२ जानेवारी १८२६–१५ नोव्हेंबर १९०४). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील १८७२–७६ या काळातील गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय ...
सर चार्ल्‌स जेम्स नेपिअर (Sir Charles James Napier)

सर चार्ल्‌स जेम्स नेपिअर

नेपिअर, सर चार्ल्‌स जेम्स : (१० ऑगस्ट १७८२ – २९ ऑगस्ट १८५३). प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनापती. याचा जन्म लंडन येथे झाला. कर्नल जॉर्ज ...
लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन डफरिन (Frederick Temple Hamilton,1st Marquess of Dufferin and Ava)

लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन डफरिन

डफरिन, लॉर्ड फ्रेडरिक टेम्पल हॅमिल्टन : (२१ जून १८२६–१२ फेब्रुवारी १९०२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८८४–८८ या काळातील व्हाइसरॉय व गव्हर्नर जनरल ...
लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी डलहौसी (James Andrew Broun Ramsay, 1st Marquess of Dalhousie)

लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी डलहौसी

डलहौसी, लॉर्ड जेम्स अँड्र्यू ब्राउन रॅमझी : (२२ एप्रिल १८१२–१९ डिसेंबर १८६०). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८४८–५६ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर-जनरल व एक ...
तात्या टोपे (Tatya Tope)

तात्या टोपे

तात्या टोपे : (? १८१४–१८ एप्रिल १८५९). इंग्रजांविरुद्ध मुकाबला करणारा १८५७ च्या उठावातील एक प्रसिद्ध सेनानी. संपूर्ण नाव रामचंद्र पांडुरंग ...
लॉर्ड फ्रीडरिक जॉन नेपिअर चेम्सफर्ड (Frederic John Napier Thesiger, 1st Viscount Chelmsford)

लॉर्ड फ्रीडरिक जॉन नेपिअर चेम्सफर्ड

चेम्सफर्ड, लॉर्ड फ्रीडरिक जॉन नेपिअर : (१२ ऑगस्ट १८६८ – १ एप्रिल १९३३). हिंदुस्थानचा १९१६ पासून १९२१ या काळातील व्हाइसरॉय ...
लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग (Charles John Canning, 1st Earl Canning)

लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग

कॅनिंग, लॉर्ड चार्ल्स जॉन : (१४ डिसेंबर १८१२–१७ जून १८६२). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील १८५६ ते १८६२ ह्या दरम्यानच्या काळातील गव्हर्नर जनरल व व्हॉइसरॉय ...
लॉर्ड जॉर्ज नाथॅन्येल कर्झन (George Nathanial Curzon, The Marquess Curzon of Kedleston)

लॉर्ड जॉर्ज नाथॅन्येल कर्झन

कर्झन, लॉर्ड जॉर्ज  नाथॅन्येल : (११ जानेवारी १८५९–२० मार्च १९२५). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८९८ ते १९०५ च्या दरम्यानचा गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय ...
लॉर्ड एडवर्ड एलेनबरो (Edward Law, Earl of Ellenborough)

लॉर्ड एडवर्ड एलेनबरो

एलेनबरो, लॉर्ड एडवर्ड : (८ सप्‍टेंबर १७९०­­­—२२ डिसेंबर १८७१). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानचा १८४२ ते १८४४ या काळातील गव्हर्नर जनरल. याचे वडील ...
सर जेम्स ऊट्रम(Sir James Outram)

सर जेम्स ऊट्रम

ऊट्रम, सर जेम्स : (२९ जानेवारी १८०३ – ११ मार्च १८६३). हिंदुस्थानातील ब्रिटिश लष्कराचा एक सेनापती व मुत्सद्दी. बटर्ली (डर्बिशर) येथील ...
लॉर्ड जॉर्ज ईडन ऑक्‍लंड (George Eden, earl of Auckland)

लॉर्ड जॉर्ज ईडन ऑक्‍लंड

ऑक्‍लंड, लॉर्ड जॉर्ज ईडन : (२५ ऑगस्ट १७८४ – १ जानेवारी १८४९). ब्रिटिश अंमलाखालील हिंदुस्थानचा १८३५ ते १८४२ या काळातील गव्हर्नर जनरल. ऑक्‍लंडने १८१४ मध्ये बॅरन ...
लॉर्ड एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वुड (Edward Wood, The Earl of Halifax) 

लॉर्ड एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वुड

आयर्विन, लॉर्ड एडवर्ड : (१६ एप्रिल १८८१—२३ डिसेंबर १९५९). हिंदुस्थानचा १९२५ ते १९३१ या काळातील गव्हर्नर-जनरल. लॉर्ड हॅलिफॅक्स म्हणूनही प्रसिद्ध ...
विल्यम पिट ॲम्हर्स्ट (William Pitt Amherst, 1st Earl Amherst)

विल्यम पिट ॲम्हर्स्ट

ॲम्हर्स्ट, लॉर्ड विल्यम पिट : (१४ जानेवारी १७७३ – १३ मार्च १८५७). ब्रिटिशांकित हिंदवी साम्राज्यातील १८२३–१८२८ या काळातील गव्हर्नर जनरल ...
जॉन ॲडम (John Adam)

जॉन ॲडम

ॲडम, जॉन : (४ मे १७७५–४ जून १८२५). ब्रिटिश अंमलाखालील हिंदुस्थानचा जानेवारी १८२३ ते ऑगस्ट या काळातील हंगामी गव्हर्नर जनरल ...
अठराशे सत्तावन्नचा उठाव (Indian Rebellion of 1857) 

अठराशे सत्तावन्नचा उठाव

भारतीयांनी १८५७ मध्ये इंग्रजी सत्तेविरुद्ध केलेला उठाव. काही इतिहासकार या उठावास बंड म्हणतात, तर काही त्यास स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून गौरवितात. १८५७ च्या उठावामागे ...