कर्करोगकारक घटक (Carcinogens)

कर्करोगकारक घटक

कर्करोग होण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना कर्करोगकारक घटक असे म्हणतात. तंबाखूचे सेवन, आहाराबाबत वाईट सवयी तसेच काही प्रमाणात आनुवंशिकताही कर्करोगाला कारणीभूत ...
कर्करोग आणि आनुवंशिकता (Cancer and heredity)

कर्करोग आणि आनुवंशिकता

आनुवंशिकता आणि कर्करोग यांचा संबंध प्राचीन काळापासून दाखवला गेला आहे. नेपोलियन बोनापार्ट हा पोटाच्या कर्करोगाने मरण पावला, याची इतिहासात नोंद ...
कर्करोग : लक्षणे  (Cancer symptoms)

कर्करोग : लक्षणे

कर्करोग हा अनेक रोग एकत्र येऊन झालेला असतो. त्यामुळे या रोगात कोणतेही लक्षण दिसू शकते. त्याचप्रमाणे कर्करोगाची व्याप्ती किती आहे ...
रासायनिक चिकित्सेचे दुष्परिणाम  (Side effects of chemotherapy)

रासायनिक चिकित्सेचे दुष्परिणाम

रासायनिक चिकित्सा ही कर्करोगावरील एक उपचार पद्धती आहे. या चिकित्सेअंतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचे काही ना काही दुष्परिणाम होत असतात. प्रत्येक ...
रासायनिक चिकित्सा  (Chemotherapy)

रासायनिक चिकित्सा

कर्करोगावर उपचार करण्यात येणाऱ्या औषधी उपचारांना रासायनिक चिकित्सा असे म्हणतात. औषधे ही सामान्यत: रसायनांपासून बनविलेली असतात म्हणून या उपचारांना रसायनोपचार ...