तन्य ओतीव लोखंड (Ductile Cast Iron)

तन्य ओतीव लोखंड (Ductile Cast Iron)

लोखंडातील अंतर्गत कण संरचनेस फेराइट (Ferrite) असे नाव आहे. ही प्रावस्था  (Phase ) मऊ आणि चिवट असते. लोखंडामध्ये कार्बन मिसळल्यास ...
नाय - हार्ड (Ni - hard)

नाय – हार्ड (Ni – hard)

पांढऱ्या बिडात निकेल व क्रोमियम मिसळून तयार होणाऱ्या मिश्रधातूंचा हा एक समूह आहे. नाय-हार्ड हे त्याचे व्यापारी नाव आहे. याच्या ...
नाय-रेझिस्ट (Ni-Resist)

नाय-रेझिस्ट (Ni-Resist)

तक्ता १ : फ्लेक ग्रॅफाइट नाय रेझिस्ट ASTM A 436 बिडामध्ये निकेल मिसळून केलेल्या वेगवेगळ्या मिश्रधातूंचे हे एक कुटुंब आहे ...