टोलंड, जॉन फ्रांसिस (Toland, John Francis)

टोलंड, जॉन फ्रांसिस (Toland, John Francis)

टोलंड, जॉन फ्रांसिस : (२८ एप्रिल, १९४९ )  इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेले आयरिश गणिती टोलंड यांचा जन्म, दक्षिण आयर्लंडमधील डेरी येथे झाला ...
लिटिलवुड, जॉन एडंसोर (Littlewood, John Edensor)

लिटिलवुड, जॉन एडंसोर (Littlewood, John Edensor)

लिटिलवुडजॉन एडंसोर : (९ जून १८८५ – ६ सप्टेंबर १९७७) रॉचेस्टर येथे लिटिलवुड यांचा जन्म झाला. लंडन येथील सेंट पॉल्स स्कूलमधे त्यांचे शालेय ...
व्हॉन, जोन्स एफ. आर. ( Vaughan, Jones F. R.)

व्हॉन, जोन्स एफ. आर. ( Vaughan, Jones F. R.)

व्हॉन, जोन्स एफ. आर. : (३१ डिसेंबर १९५२) व्हॉन एफ. आर. जोन्स यांचा जन्म न्यूझीलंडमधील गिसबोर्न (Gisborne) येथे झाला. शालेय शिक्षणानंतर ...