जूल्स जीन बाप्टिस्ट व्हिन्सेंट बॉर्डेट (Jules Jean Baptiste Vincent Bordet)

जूल्स जीन बाप्टिस्ट व्हिन्सेंट बॉर्डेट

बॉर्डेट, जूल्स जीन बाप्टिस्ट व्हिन्सेंट : (१३ जून १८७० – ६ एप्रिल १९६१) जूल्स जीन बाप्टिस्ट व्हिन्सेंट बॉर्डेट यांचा जन्म ...
सिरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लि. (Serum Institute of India Pvt. Ltd.)

सिरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लि.

  सिरम इन्स्टिट्यूट लॅबोरेटरी, पुणे. सिरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लि. : (स्थापना – १९६६) सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि ...